اشتراک ۳ روزه

۵/۰۰۰ تومان

دانلود روزانه ۵ طرح

پشتیبانی همیشگی

اشتراک ۳ ماهه

۳۷/۰۰۰ تومان

۱۶/۰۰۰ تومان

دانلود نامحدود تمام طرح ها

پشتیبانی همیشگی

اشتراک ۱ ساله

۴۹/۰۰۰ تومان

دانلود نامحدود تمام طرح ها

پشتیبانی همیشگی

ما دوست نداریم دست خالی از پیش ما بروید

آموزش فتوشاپ در رده جهانی 
رایگان !

همین الان دانلود می کنم !
close-link
سایت در حال بازسازی است و تا چند روز آینده تعطیل می باشد


 
تا اون زمان چه آموزش رایگانی دوست داری یاد بگیری ؟
آموزش هایی که برای شما آماده کردیم نزدیک به 250 هزار تومان ارزش دارند

 
close-link